Fiscaal nummer

807792597

De stichting is niet belastingplichtig.

 

Bestuurssamenstelling

Dhr. mr. T. Vroon (voorzitter)

Dhr. H. Gorter

Dhr. C. Langendijk (penningmeester)

Mevr. E. Lindeboom-Braad

 

Doelstelling

Stichting De Herikon heeft ten doel de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus.  

 

Beleidsplan

De stichting beoogt haar doelstelling te bereiken door bijbelonderwijs, toerusting en training en al hetgeen hiermee verband houdt.

De stichting ontvangt bijdragen en vergoedingen voor een aantal activiteiten. Om de activiteiten voor zoveel mogelijk deelnemers toegankelijk te maken zijn deze bijdragen meestal niet kostendekkend. Maar daarnaast ontvangt de stichting giften, schenkingen, erfstellingen en legaten en eventueel andere verkrijgingen en baten. Deze giften etc. zijn onontbeerlijk voor de continuering van het werk.

 

Beloningsbeleid

De stichting betaalt geen arbeidsbeloningen en werkt alleen met vrijwilligers.

 

Financiële verantwoording

De Herikon jaarstukken voor 2015:

 
 
 • meer lezen
  IMPACT dag 2018 - GehoorSamen
   
  27 januari 2018 is het weer tijd voor onze jaarlijkse IMPACT-dag. Een dag waarin we ons specifiek richten op kinderwerkers en ouders om hen te bemoedigen, toe te rusten en te richten op Gods richtlijnen in Zijn Woord in hun belangrijke taak met kinderen.
   
 • meer lezen
  Agenda De Herikon najaar 2017, voorjaar en ...
   
  De planning voor najaar 2017 en voorjaar en zomer 2018 is bekend. Klik voor meer informatie op â–ºmeer lezen
   
 • meer lezen
  Terugluisteren bijbelstudies David Clemens ...
   
  De Bijbelstudies van David Clemens over hoe we om moeten gaan met 'onmogelijke' mensen kunt u beluisteren op onze pagina Beeld en Geluid (Diversen).