Fiscaal nummer

807792597

De stichting is niet belastingplichtig.

 

Bestuurssamenstelling

Dhr. mr. T. Vroon (voorzitter)

Dhr. K. van den Brink

Mevr. E. Marskamp

Dhr. J. Nugter

Drs. B. Ridder

 

Doelstelling

Stichting De Herikon heeft ten doel de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus.  

 

Beleidsplan

De stichting beoogt haar doelstelling te bereiken door bijbelonderwijs, toerusting en training en al hetgeen hiermee verband houdt.

De stichting ontvangt bijdragen en vergoedingen voor een aantal activiteiten. Om de activiteiten voor zoveel mogelijk deelnemers toegankelijk te maken zijn deze bijdragen meestal niet kostendekkend. Maar daarnaast ontvangt de stichting giften, schenkingen, erfstellingen en legaten en eventueel andere verkrijgingen en baten. Deze giften etc. zijn onontbeerlijk voor de continuering van het werk.

 

Beloningsbeleid

De stichting betaalt geen arbeidsbeloningen en werkt alleen met vrijwilligers.

 

Financiële verantwoording

De financiële jaarstukken van De Herikon voor 2017 vind u hier.

 
 
 • meer lezen
  Overzicht activiteiten 2020
   
  De planning voor de activiteiten in 2020 is bekend. Klik voor meer informatie op ?meer lezen
   
 • meer lezen
  Privacy verklaring De Herikon
   

  Als Herikon gaan we serieus om met alle gegevens die u ons verstrekt. Voor meer informatie, klik op â–ºmeer lezen

   
 • meer lezen
  Terugluisteren bijbelstudies David Clemens ...
   
  De Bijbelstudies van David Clemens over hoe we om moeten gaan met 'onmogelijke' mensen kunt u beluisteren op onze pagina Beeld en Geluid (Diversen).
    
 
 • aanmelden
  Bladerendag (opgave via contactformulier)
  za 30 Nov 2019
   
  Bladerendag van 9:00 uur tot 15:00 uur. Opgeven kan via het contactformulier.