Fiscaal nummer

807792597

De stichting is niet belastingplichtig.

 

Bestuurssamenstelling

Dhr. mr. T. Vroon (voorzitter)

Dhr. C. Langendijk (penningmeester)

Dhr. K. van den Brink

 

Doelstelling

Stichting De Herikon heeft ten doel de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus.  

 

Beleidsplan

De stichting beoogt haar doelstelling te bereiken door bijbelonderwijs, toerusting en training en al hetgeen hiermee verband houdt.

De stichting ontvangt bijdragen en vergoedingen voor een aantal activiteiten. Om de activiteiten voor zoveel mogelijk deelnemers toegankelijk te maken zijn deze bijdragen meestal niet kostendekkend. Maar daarnaast ontvangt de stichting giften, schenkingen, erfstellingen en legaten en eventueel andere verkrijgingen en baten. Deze giften etc. zijn onontbeerlijk voor de continuering van het werk.

 

Beloningsbeleid

De stichting betaalt geen arbeidsbeloningen en werkt alleen met vrijwilligers.

 

Financiële verantwoording

De Herikon jaarstukken voor 2016:

 
 
 • meer lezen
  Agenda De Herikon 2018 t/m de zomer
   
  De planning voor najaar 2017 en voorjaar en zomer 2018 is bekend. Klik voor meer informatie op â–ºmeer lezen
   
 • meer lezen
  Terugluisteren bijbelstudies David Clemens ...
   
  De Bijbelstudies van David Clemens over hoe we om moeten gaan met 'onmogelijke' mensen kunt u beluisteren op onze pagina Beeld en Geluid (Diversen).
   
 • meer lezen
  Bijbelstudie Babylon versus Jeruzalem
   
  Tijdens het afgelopen 40+ weekend eind november 2015 hebben we 2 Bijbelstudies mogen doorkrijgen over Babylon versus Jeruzalem. U kunt dit beluisteren op onze pagina Beeld en Geluid (Diversen).